Grondeigenaar
De expertise en de bewezen successen die GH voorlegde, waren doorslaggevend

De expertise en de bewezen successen die GH voorlegde, waren doorslaggevend

Luc Declerck, eigenaar voormalige garage Declerck, Koksijde – Zeelaan

Luc Declerck uit Koksijde contacteerde ons voor de herontwikkeling van zijn eigendom. Nadat hij beslist had om de bedrijfsactiviteiten van Garage Declerck stop te zetten, onderzocht hij alle opties om de gebouwen en gronden te commercialiseren. Vanwege de ligging tussen de Hoge Blekker en de Noordduinen in Koksijde, werd uiteindelijk gekozen om het als projectgrond in de markt te zetten.

Commerciële opportuniteiten

“Vooraleer de projectgrond aan te bieden, werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Wanneer de positieve bodemattesten er waren, wist ik dat het project in de markt kon gezet worden. Nadat ik via een lokale vastgoedmakelaar met Groep Huyzentruyt in contact werd gebracht, was het mij al duidelijk: deze projectontwikkelaar weet van aanpakken. Vrij snel voerde Groep Huyzentruyt een studie uit om het potentieel van mijn eigendom te bepalen. Is de ligging commercieel interessant? Wat mag en kan er ontwikkeld worden? Tegen welke prijs kunnen appartementen verkocht worden? Ik ontving een marktconform voorstel en ging hiermee akkoord, ook omdat uit het voorstel bleek dat Groep Huyzentruyt de oprechte wil had om het project effectief te realiseren.”

Ik hecht veel belang aan professionaliteit en ervaring. De expertise en de bewezen successen die GH voorlegde, waren doorslaggevend.

Luc Declerck, eigenaar voormalige garage Declerck

Garanties en gedetailleerde overeenkomst

“De juridische dienst van Groep Huyzentruyt stelde een gedetailleerde opstal- en optieovereenkomst op waarin alle aspecten van het project uitvoerig beschreven werden. Ook alle rechten en plichten van beide partijen werden opgenomen om eventuele discussies te vermijden. Ik ben ervan overtuigd dat een andere, minder sterke en solvabele projectontwikkelaar er niet zou in geslaagd zijn om in moeilijke (economische) tijden dergelijke overeenkomst te ondertekenen.”

Tijdswinst dankzij expertise

“Aangezien een deel van de grond voor privégebruik bestemd waren, moest een vergunning voor verkaveling ingediend worden in het omgevingsloket. Ook hier kon ik de expertise van Groep Huyzentruyt inroepen. Samen met de Architectenburo Berkein toetste GH alle stedenbouwkundige voorschriften af bij de gemeentelijke instanties. Zo kon de architect gelijktijdig de bouwplannen volgens deze voorschriften tekenen.”

“Deze simultane aanpak zorgde voor een enorme tijdswinst. Slechts twee weken na de definitieve vergunning, kon de architect de aanvraag voor de ontwikkeling van 18 appartementen indienen. Tussen het tekenen van onze overeenkomst, de verkaveling en de bouwvergunning zijn slechts 18 maanden verstreken. Dat is snel.”

Gedreven en ervaren medewerkers

Vanaf de overeenkomst met Groep Huyzentruyt was snel duidelijk dat ze er alles zouden aan doen om het project effectief uit te voeren en te doen slagen. De gedrevenheid van de medewerkers is van een ongeëvenaard niveau. Ik wil Geert Declercq bedanken voor de realisatie van de overeenkomst, Benny Geldhof voor de vergunningen en Isabelle Cannie voor de projectcoördinatie.”

“Projectontwikkeling is dé kernactiviteit van Groep Huyzentruyt en ik hoopte en verwachtte dan ook dat alles professioneel aangepakt werd. Zonder problemen, in alle openheid. Wel, Groep Huyzentruyt is voor mij de perfecte partner gebleken.”