Projectgrond
verkopen aan Groep Huyzentruyt?

Bent u eigenaar van een pand of site die in aanmerking komt voor een (her)ontwikkeling voor zowel nieuwbouw als renovatie en wenst u deze te valoriseren? Of kent u iemand met een interessante locatie? Hebt u nood aan informatie en overleg? Een ploeg van gepassioneerde vastgoedspecialisten neemt uw project graag ter harte. Laat je overtuigen door de video en neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat zoeken we?

Groep Huyzentruyt ontwikkelt kleinschalige bouwprojecten vanaf 10 woningen of 10 appartementen tot grote projecten van meer dan 100 wooneenheden en alles daartussenin.

Waar zoeken we?

Groep Huyzentruyt zoekt heel ruim: in de regio's West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Zowel in de stad als op het platteland.

https://www.groephuyzentruyt.be/public/KAARTZONDERNAMEN.jpg

Daarom zoeken we naar

 • Projectgronden
 • Braakliggende gronden
 • Meerdere percelen grond
 • Weides of akkers in woongebied
 • Oude boerderijen in woongebied
 • Handelspanden
 • Leegstaande fabriekspanden
 • Ingesloten percelen
 • Restgronden
 • Bestaande goedgekeurde verkavelingen
 • Onbewoonde panden
 • Verkavelingen in aanvraag
 • Aan elkaar grenzende gronden met verschillende eigenaars
 • Toekomstgronden

Waarom Groep Huyzentruyt?

 1. Altijd een correcte prijs
 2. Snelle afhandeling met persoonlijke aanpak
 3. We ontzorgen u van alle administratieve formaliteiten
 4. U werkt met een sterk en solvabel bedrijf en bent zeker dat u tijdig uw geld krijgt
 5. Reken op onze expertise bij complexe situaties zoals bodemverontreiniging

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de waarde van de grond bepaald?

Na een plaatsbezoek worden de specifieke bouwmogelijkheden (bouwhoogte / densiteit…) voor uw grond in kaart gebracht. We onderzoeken welk project kan ingepast worden rekening houdend met stedenbouwkundige informatie, bouwtechnische aspecten en andere factoren.

We maken een eerste schetsontwerp dat tevens de basis uitmaakt van een financiële voorstudie.

Een grondig marktonderzoek en een kostprijsraming van de uitrustings- en infrastructuurwerken, maar ook van sloopkosten en eventuele andere kosten om de site bouwrijp te maken worden , vormen de eerste “stapsteen” als basis voor de berekening.

Wat is jullie werkgebied / wat is het minimum aantal entiteiten?

Ons werkgebied is uitgestrekt: zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel. Hierbij richten we ons voornamelijk op de iets grotere projecten; vanaf +/- 10 units (woningen of appartementen) gaan we met Groep Huyzentruyt aan de slag, maar ook grote inbreidingsprojecten van bijvoorbeeld 100 units of meer trekken onze aandacht. We richten ons op hoogbouw en laagbouw; zowel stadsontwikkelingsprojecten als goed ontsloten meer landelijk gelegen ontwikkelingsprojecten.

Wat is recht van opstal?

Een recht van opstal is een tijdelijk zakelijk recht om constructies onder meer óp andermans grond te hebben. Er wordt een horizontale opsplitsing van de eigendom gemaakt: de grond blijft eigendom van de grondeigenaar (opstalgever), Groep Huyzentruyt (opstalhouder) wordt eigenaar van de opstallen die zij opricht (wegenis, constructies…).

Het toekennen van een recht van opstal biedt als voordeel dat de promotor de grond niet hoeft aan te kopen, waardoor een hogere waarde aan de grond kan worden toegekend.

Vormen van samenwerkingsmogelijkheden

Groep Huyzentruyt staat open voor verschillende vormen van samenwerking:

 • De meest voor de hand liggende is een “aankoop”, waarbij de grondoverdracht (en de betaling) plaatsvindt bij notariële akte, na het bekomen van de vergunning.
 • Het is tevens mogelijk dat een recht van opstal wordt verleend aan Groep Huyzentruyt, dat eveneens het voorwerp zal uitmaken van een notariële akte. In een samenwerking op basis van een recht van opstal gaat de grondeigenaar mee tijdens het uitvoeringstraject, dit is na het bekomen van de vergunning. De grondeigenaar behoudt de grond, de opstallen zijn eigendom van Groep Huyzentruyt ; samen wordt een commercieel traject uitgezet. Deze formule levert financieel een beter resultaat voor de eigenaar.
 • Een ander alternatief is “ruilpromotie” en wordt heel specifiek uitgewerkt op basis van het project in kwestie en de specifieke wensen van de eigenaar waarbij de eigenaar in ruil voor het geven van het opstalrecht een goed (appartement, woning, ...) kan verwerven.

Wat met meerdere grondeigenaars?

Graag gaan we met Groep Huyzentruyt, in alle transparantie, in overleg met alle mede-eigenaars. In een open communicatie wordt het onderhandelingstraject doorlopen en evolueren we naar een “gedragen” overeenkomst met prijs en voorwaarden.

Elke grondeigenaar formuleert zijn inbreng en een verdeelsleutel wordt vastgelegd.

Contacteer ons vrijblijvend voor advies

Gegevens eigenaar

Adres Projectgrond

Merelbeke – Heirhof

Merelbeke – Heirhof

 • 42 woningen
 • 5 appartementen
Merelbeke Doesburg & Klee

Merelbeke Doesburg & Klee

 • 12 woningen
Ieper - De gouden spade

Ieper - De gouden spade

 • 17 woningen
De Haan - Residentie Beethoven

De Haan - Residentie Beethoven

 • 9 appartementen
Aalst - Immerzeeldreef

Aalst - Immerzeeldreef

 • 35 woningen
 • 20 appartementen