Waregems familiebedrijf Groep Huyzentruyt bij de beste werkgevers van België

Waregems familiebedrijf Groep Huyzentruyt bij de beste werkgevers van België

24 februari 2021

Opmerkelijk: Groep Huyzentruyt doet tevredenheid werknemers met 20 procent stijgen in één jaar tijd

Het Waregemse familiebedrijf Groep Huyzentruyt is nu officieel de eerste West-Vlaamse projectontwikkelaar die zich mag rekenen tot de beste werkgevers van België. Het gaat om het ‘Great Place to Work’-label van de Vlerick Business School. En dat komt er niet zomaar: de projectontwikkelaar is erin geslaagd om de tevredenheid bij zijn werknemers met 20 procent te doen stijgen in één jaar tijd - ongezien volgens de statistieken van Vlerick. “Communicatie en vertrouwen zijn de belangrijkste sleutels om je werknemers tevreden te houden”, aldus HR-verantwoordelijke Marleen Verstraete.

De Waregemse projectontwikkelaar mag zich vanaf nu één jaar lang een ‘Great Place to Work’ noemen en dus één van de beste werkgevers van ons land. Daarmee is het familiebedrijf bovendien ook de eerste ontwikkelaar van West-Vlaanderen die het bekende label van de Vlerick Business School krijgt.

“Het doet enorm deugd om erkend te worden voor al het werk dat we bij Groep Huyzentruyt verrichten om onze 130 werknemers te engageren. Zo hebben we enerzijds ingezet op een aangenamere werkomgeving met onze nieuwe ontspanningsruimte, inclusief pooltafel, kickertafel en fitnessruimte. Maar nog veel belangrijker: we zetten meer dan ooit in op betere en transparantere communicatie.”
- Marleen Verstraete, HR-verantwoordelijke Groep Huyzentruyt

Dat werknemers goede communicatie bijzonder belangrijk vinden, blijkt ook uit de cijfers van de tevredenheidsenquête. Zo geeft 78 procent aan dat “het management gemakkelijk te benaderen is en open staat voor een gesprek”, terwijl dit een jaar eerder nog niet de helft was (44 procent). 70 procent van hen zegt dan weer dat “het management waardering toont voor goede prestaties”, waar dit vorig jaar nog geen derde was (31 procent). En maar liefst 95% waarderen de “duidelijke en doeltreffende communicatie over de COVID-19 crisis en de impact ervan op de organisatie”.

“Vertrouwen is een sleutelwoord gebleken het voorbije corona-jaar. We hebben onze werknemers van bij de start van de pandemie beloofd dat hun loon behouden blijft. Tijdelijke werkloosheid hebben we niet ingevoerd voor de bedienden, maar we hebben wel een beroep gedaan op de realiteitszin en verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Zo hebben zij een aantal verlof-- of recuperatiedagen opgenomen toen de workload wat verminderde. De reacties op die manier van werken waren heel positief. Bovendien pasten we onze werkuren aan om de opvang van de kinderen te garanderen en hielden we wekelijkse updates om iedereen goed te informeren. Zo wordt vertrouwen iets dat van twee kanten komt en daar kan je op bouwen.”
- Marleen Verstraete, HR-verantwoordelijke Groep Huyzentruyt

Opmerkelijk: 20% meer tevreden in één jaar tijd

De algemene conclusie van de tevredenheidsenquête: in een jaar tijd scoort de projectontwikkelaar gemiddeld maar liefst 20 procent hoger bij zijn werknemers. Kort samengevat, ze geven Groep Huyzentruyt een onderscheiding (71%). Ongezien, zo blijkt uit de statistieken van de Vlerick Business School. Gemiddeld groeien deze tevredenheidscijfers namelijk maar 2 à 3 procent per jaar.

“Dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten, integendeel. We willen de komende jaren nóg meer aandacht hebben voor onze medewerkers. Dat doen we overigens niet alleen om ons huidig team tevreden te houden, het is ook een manier om aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent. Bovendien zet een gelukkige werknemer zich toch altijd nog nét iets meer in voor je klanten. Zij zijn immers de belangrijkste ambassadeurs naar de buitenwereld toe, dus je moet ze goed in de watten leggen.”
- Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt

Tevredenheid over loon hangt niet vast aan loonsverhoging

Opvallend: 71 procent van de werknemers gaf aan dat “men rechtvaardig betaald wordt voor het werk dat men verricht”. Vorig jaar was dat nog maar 38 procent van de werknemers. En dat terwijl Groep Huyzentruyt het voorbije jaar niet meer of minder loonsverhogingen heeft toegekend dan anders.

“Ook hier kwam het voor een groot deel aan op communicatie en transparantie. We zijn dus voor alle duidelijkheid niet met loonsverhogingen beginnen strooien. Maar we hebben nu wel een uniform proces uitgewerkt waarin iedereen gelijk behandeld wordt. En vooral: we hebben duidelijk en transparant over dat proces gecommuniceerd. Veel bedrijven zijn op dat vlak onvoldoende transparant, het blijft vaak taboe”
- Marleen Verstraete, HR-verantwoordelijke Groep Huyzentruyt

Wil jij ook deel uitmaken van onze Great Place To Work ? Bekijk dan hier onze vacatures en laat van je horen!