Onze eerste geconventioneerde woningen in Kuurne

Onze eerste geconventioneerde woningen in Kuurne

27 februari 2023

SEIZOENSWIJK KRIJGT GEEN SOCIALE, MAAR WEL GECONVENTIONEERDE WONINGEN

Groep Huyzentruyt zal 18 geconventioneerde woningen bouwen op de resterende bouwkavels in de Seizoenswijk.
"Het gaat om woningen voor mensen die niet voldoen aan de criteria om een sociale woning te kopen en niet kapitaalkrachtig genoeg zijn voor de reguliere nieuwbouwmarkt", zegt Benny Geldhof van Groep Huyzentruyt.

In 2012 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege van Kuurne voor een verkaveling in de Seizoenwijk aan de Najaarsweg. Goed voor 105 woningen, waarvan 3 appartementen met daarnaast 18 sociale woningen. Maar een jaar later vernietigde het Grondwettelijk hof het Vlaamse Grond- en Pandendecreet waardoor vergunningverlenende overheden niet langer een sociale last kunnen opleggen aan verkavelaars.

Sindsdien bleven de kavels die bestemd waren voor de sociale woningen braak liggen. Nu is er een overeenkomst tussen de Groep Huyzentruyt en de gemeente Kuurne voor het bouwen van geconventioneerde woningen. “Hiermee voldoen we aan de sociale last die initieel werd opgelegd. Concreet gaat het om 11 koopunits, woningen die iets kleiner en compacter zijn en 7 huurunits waarbij de koper verplicht wordt om de woning eerst te verhuren via het sociaal verhuurkantoor”, legt schepen van Wonen Els Verhagen (Groen) uit.

Bescheiden woningen

Kandidaat-kopers die voldoen aan een aantal criteria worden via een oproep op de hoogte gebracht. “Wanneer 80% van de geconventioneerde woningen toegewezen wordt, mag de rest vrij verkocht worden. Als er minder dan 80% toegewezen wordt, komt er een tweede open oproep.
Indien er dan nog woningen overschieten, komen die ook op de vrije markt.”

Het is de eerste keer dat geconventioneerde woningen op die manier worden aangeboden door Groep Huyzentruyt. “Het gaat om eerder bescheiden woningen, maar wel duurzaam en functioneel.

Hoeveel ze uiteindelijk zullen kosten en wanneer ze opgeleverd worden, moet nog worden uitgemaakt”, aldus Benny Geldhof.

Artikel Het Nieuwsblad – donderdag 9 februari – door Bas De Wilde