GH zorgt samen met Damiaanactie voor een duurzame impact

GH zorgt samen met Damiaanactie voor een duurzame impact

28 september 2020

GH zorgt samen met Damiaanactie voor een duurzame impact

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit deden we al door per verkochte woning een bepaald bedrag te schenken aan SOS Kinderdorpen, vanaf nu doen we dit ook voor Damiaanactie. People, Profit en Planet. Samen met Damiaanactie zetten we ons in voor deze 3 P’s om de Sustainable Development Goals 2030 te bereiken.

Naar een wereld zonder lepra of tuberculose

Damiaanactie is een medische ontwikkelings-ngo die strijdt tegen armoedeziektes zoals lepra en tuberculose. De organisatie heeft projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België en investeert er in de zoektocht naar patiënten om ze te behandelen en te genezen. Maar daar stopt het niet. Ook de zorg na behandeling is belangrijk. Mensen verliezen vaak hun werk en dus ook hun huis. Damiaanactie helpt hen om opnieuw een job én een thuis te vinden en waakt erover dat zij zich zelfstandig kunnen ontwikkelen op economisch vlak.

Partnership met Damiaanactie

Op basis van onze verkochte woningen & appartementen maken we jaarlijks een budget vrij voor ontwikkelings-ngo’s, zo dragen we dit jaar ons steentje bij in de strijd tegen lepra en tuberculose in verschillende projectlanden. Omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd en op een goede woonkwaliteit, wordt met onze giften de nodige infrastructuur gebouwd om een duurzame impact te realiseren op het leven van de inwoners en patiënten.

Gerealiseerde projecten

Van het bouwen van maniokmolens in Congo tot het renoveren van familiewoningen in Nigeria, alle projecten met onze giften zijn intussen afgerond. Kijk even mee:

Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn er jaarlijks meer dan 250.000 nieuwe tbc-patiënten. Daarnaast kent dit land het op één na hoogste aantal leprabesmettingen in Afrika.

Met onze steun werden maniokmolens geïnstalleerd. Zo kunnen moeders en kinderen hun maniok, maïs en andere granen laten malen in plaats van ze met de hand te stampen. Dit bespaart hen niet alleen tijd die ze aan andere activiteiten kunnen besteden, zoals school, maar ze houden ook meer energie over die nodig is om een goede gezondheid op te bouwen.

Daarnaast werd onze financiële steun ook gebruikt voor woningrenovaties in Mosango. Met golfplaten en rode aarde worden woningen van door ziekte getroffen mensen opnieuw leefbaar gemaakt.

Huyzentruyt Nigeria 11


Nigeria

Nigeria is 30 keer groter dan België en telt 191 miljoen inwoners. 420.000 mensen lopen er jaarlijks tbc op. In Nigeria worden (ex-)leprapatiënten gehuisvest in familiewoningen die deel uitmaken van ‘settlements’. Deze woningen werden met onze giften volledig gerenoveerd tot een comfortabele thuis.

Huyzentruyt Nigeria 14


Wil je op de hoogte blijven van alle toekomstige projecten die Damiaanactie dankzij onze steun kan realiseren? Volg ons op Facebook of LinkedIn.