De betonstop in 5 vragen en antwoorden

De betonstop in 5 vragen en antwoorden

19 november 2018

Toen de plannen rond de betonstop het grote publiek bereikten, zorgde dit meteen voor controverse. Ondertussen is het stof wat gaan liggen en is er meer duidelijkheid rond wat deze ingrijpende maatregel concreet inhoudt. We beantwoorden hieronder de 5 meest gestelde vragen rond de betonstop.

WAAROM EEN BETONSTOP?

De open ruimte in Vlaanderen komt steeds meer onder druk te staan. Alles raakt volgebouwd, en de gevolgen laten zich nu al optekenen. Zo kampen we met meer overstromingen omdat het grondwater niet langer snel genoeg in de grond kan dringen. Een ander gevolg is het groeiend aantal files - ook in de binnensteden. Hoe verder mensen namelijk van voorzieningen wonen, hoe sneller ze de wagen zullen nemen, wat op zijn beurt een negatieve impact heeft op onze luchtkwaliteit. Ten slotte brengt de uitbreiding van de woonkern extra nutsvoorzieningen en blijvende onderhoudskosten met zich mee.

BETEKENT DIT DAT WE NIET LANGER MOGEN BOUWEN?

Nee, het zal nog steeds mogelijk zijn om te bouwen en te verbouwen, laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen zullen we vanaf 2040 aangewezen zijn op plaatsen te bouwen waar reeds op is gebouwd. Een nieuwbouwwoning zetten zal dus de afbraak van een bestaande woning met zich meebrengen.
Wil je na 2040 alsnog bouwen op het platteland, dan zal je dit moeten compenseren met extra groene ruimte.

HOE RIJM JE DIT MET DE BEVOLKINGSGROEI?

Woondichtheid zal een steeds grotere rol spelen bij bouwprojecten. Waar je voorheen een gebouw plaatste voor één gezin, zullen nieuwe projecten plaats bieden aan meerdere gezinnen. Mensen zullen met andere woorden compacter wonen. Een woning met een tuin zal minder vanzelfsprekend zijn, maar als je een park in de buurt hebt hoeft dat geen probleem te zijn.

WAT GEBEURT ER MET MIJN BOUWGROND?

Voor je bouwgrond verandert er niets als die is ingekleurd als zodanig. Bevindt je perceel zich in een woonuitbreidingsgebied die als reservebouwgrond is ingekleurd, dan heeft dit mogelijk gevolgen. De ligging van de bouwgrond zal met andere woorden een bepalende rol spelen in de bestemming ervan. Hoe verder de bouwgrond is gelegen van een woonkern, hoe groter de kans op een herbestemming. Beslist iets om rekening mee te houden bij het schenken of nalaten van bouwgrond aan de (klein)kinderen.

KRIJG IK EEN VERGOEDING BIJ DE HERBESTEMMING VAN MIJN BOUWGROND?

Ja, als de waarde van je bouwgrond daalt door een herbestemming, kan je rekenen op een volledige schadeloosstelling. Waar je voorheen recht had op 80% van de waardevermindering, zal dit bij een planschadevergoeding voortaan 100% bedragen. De waarde van je perceel wordt bepaald aan de hand van diverse factoren: de aankoopwaarde, de oppervlakte, de ligging, de aanwezigheid van nutsleidingen en dergelijke meer. Bouwgrond buiten de stadskern zal over het algemeen in waarde dalen.

Een andere mogelijkheid is dat je een perceel in een open ruimte zal kunnen inruilen voor grond op een locatie waar bouwen wel is toegestaan. Hoe dit concreet zal worden gecompenseerd naar bijvoorbeeld oppervlakte toe, daar is nog geen duidelijkheid over.

Daarnaast zal er ook compensatie mogelijk zijn door het verkrijgen van ontwikkelingsrechten. Dit houdt in dat je over bouwrechten beschikt die je kan verkopen aan ontwikkelaars. Met deze rechten kan een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een extra verdieping aanleggen. Je blijft met andere woorden eigenaar van het perceel, maar je kan hier niet op bouwen.

KORTOM: GEEN REDEN TOT PANIEK

De betonstop is een ingrijpende maatregel, maar dat betekent niet dat bouwen en verbouwen onmogelijk zal zijn. De voornaamste evolutie is dat we steeds dichter en compacter zullen wonen, en er meer sprake zal zijn van gedeelde ruimte. Bovendien treedt de betonstop pas in 2040 in, dus voorlopig kunnen we nog nieuwe ruimte aansnijden voor woonprojecten.

Zelf nog op zoek naar een charmante nieuwbouwwoning in je gedroomde stad of gemeente? Blader dan zeker eens door ons aanbod. Iets gezien wat je aanspreekt? Dan helpen we je graag verdermet meer info.