Belangrijke stap naar nieuw warmtenet voor 1.000 Wielsbeekse gezinnen

Belangrijke stap naar nieuw warmtenet voor 1.000 Wielsbeekse gezinnen

22 juni 2023

Fluvius onderzoekt haalbaarheid na getekende intentieverklaring

Netbeheerder Fluvius onderzoekt de komende zes maanden de haalbaarheid van het eerste warmtenet voor Wielsbeke. Een duizendtal Wielsbeekse gezinnen, het zwembad en enkele publieke gebouwen zouden hierop kunnen aansluiten, waardoor ze jaarlijks fors besparen op hun energiefactuur en heel wat minder CO2 uitstoten. Burgemeester Jan Stevens (CD&V), Fluvius, A&U Energie en projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt ondertekenden zo pas de intentieverklaring, waardoor het onderzoek kan starten. “Het warmtenet zou van Wielsbeke een energiepionier maken”, zegt burgemeester Jan Stevens.

Ondertekening intentieverklaring warmtenet 2


Mag Wielsbeke zich met zijn 10.000 inwoners binnenkort de duurzaamste gemeente van West-Vlaanderen noemen? Die kans is sinds vandaag een stuk groter geworden nu de intentieverklaring voor het nieuwe warmtenet ondertekend is. Hiermee engageren netbeheerder Fluvius, de gemeente Wielsbeke, Groep Huyzentruyt en de groene energiecentrale A&U Energie zich om de piste van een warmtenet uitgebreid te onderzoeken en mogelijk te maken. Samen vormt het kwartet ook een werkgroep die op regelmatige basis zal samenkomen. Begin volgend jaar hoopt Fluvius klare wijn te schenken over de haalbaarheid van het warmtenet.

“De klimaatverandering stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Als energienetbeheerder zet Fluvius alles in het werk om de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de gezinnen en bedrijven te ondersteunen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat doen we onder meer door de aanleg en exploitatie van publieke warmtenetten waar dat ecologisch, economisch en sociaal haalbaar is. De mogelijkheid om industriële restwarmte optimaal te benutten in een duurzaam warmtenet maakt dit project in Wielsbeke zeker de moeite waard om ons te engageren om het ten gronde te onderzoeken. Het project heeft het potentieel om een groot deel van de nieuwbouwprojecten en een stuk van de bestaande bebouwing in Wielsbeke van duurzame warmte te voorzien. Daar zetten we met Fluvius graag onze schouders mee onder.”

- Tom Ceuppens, directeur Klantendienst bij Fluvius
Warmtenet Wielsbeke


Warmte voor 1.000 gezinnen en gemeentelijk zwembad

De plannen van de gemeente, de netbeheerder, projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt en A&U Energie zijn straf. A&U Energie uit de Breestraat, die met zijn groene energiecentrale al drie jaar de West-Vlaamse bedrijven Unilin en Agristo van 100% groene energie voorziet, wil de productiewarmte afkomstig van de verbranding van houtafval nu ook via een groot warmtenet delen met het centrum van Wielsbeke. Het warmtenet zal waarschijnlijk worden gevoed met warmte die ongeveer een temperatuur van 90 graden zal hebben.

“Na de industriële stoomtoepassingen van onze groene warmte bij Unilin en Agristo, is er nog voldoende energie aanwezig in het warme water om nuttig te kunnen toepassen in een warmtenet. Dankzij dit warmtenet en met onze groene warmte kunnen we zo Wielsbeke verduurzamen. We zijn heel trots dat we aan dit project kunnen meewerken.”

– Steven Vandenbulcke, Plant Manager bij A&U Energie
Warmtenet Wielsbeke A U
A&U Energie deelt de warmte, afkomstig van de verbranding van houtafval, via het warmtenet met de gemeente.

Op het nieuwe warmtenet zouden een duizendtal woningen kunnen aansluiten. Het merendeel ligt in het bestaande centrum tussen de Rijksweg, startend aan de rotonde ter hoogte van de Breestraat, tot aan de Driesstraat. Het warmtenet covert via de open ruimte ook het gebied tot aan de Molenstraat, zodat ook de bewoners van de mogelijk nieuwe multifunctionele woonwijk ‘Wielskracht’ hun woning kunnen verwarmen via de warmte van A&U Energie. Groep Huyzentruyt wil er 230 uiterst duurzame woningen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en een bijhorend park van 3 hectare groot voorzien. De gemeenteraad van Wielsbeke keurde in juni vorig jaar unaniem het project met bijhorend warmtenet goed. In een volgende fase zou het warmtenet doorgetrokken worden tot aan het domein Hernieuwenburg, waar het gemeentelijk zwembad ligt. Ook een aantal openbare gebouwen, zoals het nog nieuw te bouwen woonzorgcentrum, de kerk en bibliotheek, zouden verwarmd kunnen worden via A&U Energie.

“Door Wielskracht aan te sluiten op het warmtenet, worden onze woningen zo goed als energieneutraal. Hierdoor zijn de toekomstige bewoners altijd zeker van warmte via hun vloerverwarming en hoeven ze zich geen zorgen te maken over prijzen en beschikbaarheid van aardgas. Hun huizen worden op een erg duurzame en milieuvriendelijke manier verwarmd, wat het milieu ten goede komt. Fossiele brandstoffen zijn toch eindig, het is dan ook logisch dat we als projectontwikkelaar volop inzetten op hernieuwbare energie.”

– Kaat Decock, directeur Projectontwikkeling Groep Huyzentruyt
“Dit warmtenet biedt een unieke kans om als gemeente de opgelegde klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook onze inwoners moeten op termijn kunnen gebruik maken van deze energiebron vlakbij hun deur.”

- Jan Stevens, burgemeester Wielsbeke