Algemene voorwaarden Actie “Gangmaker des Huyzes”

NL

 • Wedstrijd loopt van 31 mei tot 14 juni 2024. De winnaar wordt bekend gemaakt op 19 juni 2024.
 • Wedstrijd is exclusief voor bewoners (huurders en eigenaars) van projecten via Groep Huyzentruyt aangekocht.
 • Feest kan worden ingepland tot 30 september 2024.
 • Levering en ophaling van het springkasteel gebeurt op een weekdag. Bij levering en ophaling is er een contactpersoon aanwezig om het springkasteel in ontvangst te nemen op de juiste locatie. Het springkasteel wordt op een kar geleverd en moet na gebruik terug op de kar worden gelegd zodat het inladen vlot kan verlopen.
 • Mobiele frituur wordt tot maximaal 50 personen door Groep Huyzentruyt bekostigd.
 • Datum onder voorbehoud van beschikbaarheid.

FR

 • Le concours se déroule du 31 mai au 14 juin 2024. Le gagnant sera annoncé le 19 juin 2024.
 • Le concours s'adresse exclusivement aux résidents (locataires et propriétaires) des projets achetés par l'intermédiaire de Groep Huyzentruyt.
 • La fête peut être organisée jusqu'au 30 septembre 2024.
 • La livraison et la collecte du château gonflable auront lieu un jour de semaine. Lors de la livraison et de la collecte, une personne de contact sera présente pour réceptionner le château gonflable à l'endroit approprié. Le château gonflable est livré sur un chariot et doit être replacé sur le chariot après utilisation afin d'assurer un chargement en douceur.
 • Maximum de 50 personnes pour la friterie mobile.
 • Date soumise à disponibilité.