Bouwplannen? Hoe zit dat nu met EPB?

Bouwplannen? Hoe zit dat nu met EPB?

4 december 2020

Als je bouw- of ingrijpende verbouwplannen hebt, dan ben je verplicht om bepaalde EPB-eisen te respecteren. Je bouwt immers met oog op de toekomst. Het is dus logisch dat je rekening houdt met het energieverbruik en het milieu.

De term EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op de totale energieprestatie van je woning en op de kwaliteit van het binnenklimaat. Er zijn heel wat factoren die hierbij een rol spelen: isolatie, verwarmingssystemen, zonnepanelen, luchtdichtheid, ventilatie … Nieuwbouwwoningen evolueren zo stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen.

E-PEIL en K of S-PEIL

Het E-peil is een waarde voor de totale energieprestatie van een woning en haar vaste installaties. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil wordt bepaald door de thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Ook de vaste installaties voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting hebben invloed op het E-peil. De Waalse tegenhanger van het E-peil is het niveau Ew.

In Wallonië is het K-peil een maat voor de globale warmte-isolatie van het volledige gebouw en wordt ook nog het primair jaarlijks energieverbruik (Espec) bepaald.

In Vlaanderen is sedert 2018 het K-peil en de netto-energiebehoefte vervangen door het S-peil, een waarde voor de buitenschil die bepaald wordt door de thermische isolatie, luchtdichtheid, vormefficiëntie, oriëntatie en bezonning van het gebouw.

De manier waarop de EPB-waarden in Vlaanderen en Wallonië worden berekend, wijken een beetje van elkaar af, maar zijn toch min of meer vergelijkbaar.

De EPB-eisen vanaf 2020

Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen strenger: van E40 naar E35. Die verstrenging is een laatste stap richting de BEN-eisen die gelden vanaf 2021. Het E-peil van je nieuwbouwwoning mag dan niet meer dan E30 bedragen. De nieuwbouwwoningen van Groep Huyzentruyt zijn meestal al BEN-woningen.

Eisen 2020VlaanderenWallonië
S- of K-peilMaximaal S31Maximaal K35
E-peilMaximaal E35Maximaal Ew65
Binnenklimaat

Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting

Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting
Hernieuwbare energieMinimaal 15 kWh/m² per jaar/

Nu je op de hoogte bent van alle EPB-eisen ben je misschien op zoek naar je eigen BEN-woning. Bekijk hier al onze nieuwbouwwoningen, gebouwd volgens de strengste eisen, en laat je overtuigen.