Aquathermie: Early Adopters

Aquathermie: Early Adopters

29 mei 2024

Als projectontwikkelaar staan we dagelijks voor de uitdaging om duurzame energieoplossingen te integreren in onze projecten.

Met onze deelname aan het AquaCom-onderzoek naar aquathermie willen we volop meesurfen op deze innovatieve golf om zo de energietransitie voor huishoudelijke warmte te helpen versnellen.

Wat maakt dit traject nu juist zo interessant voor ons?

Innovatie en Duurzaamheid

Aquathermie maakt gebruik van warmte uit waterbronnen zoals rivieren, meren en afvalwater. Dit biedt een duurzame en milieuvriendelijke manier om aan de energievraag van woonprojecten te voldoen. Door deel te nemen aan het onderzoek, krijgen we de kans om deze cutting-edge technologie te verkennen en toe te passen in onze projecten.

Expertise en Ondersteuning

AquaCom biedt toegang tot een netwerk van experts en wetenschappers die gespecialiseerd zijn in aquathermale energie. Dit stelt ons in staat om de technische aspecten van aquathermie volledig te begrijpen en effectief te implementeren in projecten.


Samenwerking en Netwerken

Hallo netwerk van vooruitstrevende gemeenschappen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland!

Financiële Aspecten

Naast de milieuvoordelen, kan aquathermie ook economische voordelen bieden. Het gebruik van lokale waterbronnen voor energieopwekking kan leiden tot lagere operationele kosten en verminderde afhankelijkheid van traditionele energiebronnen.

Toekomstbestendigheid

Door nu te investeren in innovatieve energieoplossingen, worden onze projecten future proof. Wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energie-efficiëntie worden namelijk steeds strenger.

Ook deelnemen?

Ben jij een energiecoöperatie of energiegemeenschap die aan de slag wil met aquathermie als bron voor warmte?
Heb je aquathermie al overwogen als bron voor je lokale warmtelevering of als bron voor je lokale warmtenet?

Meld je dan voor 7 juni 2024 om 17.00 uur aan als early adopter via deze link. Alle burgerinitiatieven uit België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland komen in aanmerking.

Sluit je aan bij het AquaCOM-project om meer te leren over deze technologie en over hoe jouw energiegemeenschap deze techniek kan inzetten bij lokale energieprojecten.

Vanuit AquaCOM werkt men aan een standaard ontwikkelmodel voor aquathermieprojecten voor energiegemeenschappen.
Om dit model zo goed mogelijk te laten aansluiten op deze doelgroep, nodigen ze 15 energiegemeenschappen (3 per land) uit om deel te nemen in ons project als ‘early adopter’ of koploper.
Deze groep zal nauw betrokken worden in het globale traject, bovendien worden de kosten voor reis en verblijf gedekt, om:

  • deel te nemen aan bezoeken aan de projectpilotlocaties (België, Frankrijk, Nederland);
  • deel te nemen aan masterclasses en trainingsinitiatieven.

De ervaring van de energiegemeenschappen tijdens dit traject is waardevolle input voor het project en zal zo bijdragen aan de ontwikkeling van relevante leermaterialen en richtlijnen.
AquaCOM is een samenwerking met 9 projectpartners in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Nederland. Het project wordt ondersteund door het EU Interreg North West Europe Programme.

Energiegemeenschappen kunnen zich vóór 7 juni 2024 om 17:00 uur CEST aanmelden om AquaCOM Early Adopters te worden.

Interreg