Aquathermische energie is de toekomst

Aquathermische energie is de toekomst

26 février 2024

Het doel van het AquaCOM project is het verbeteren van aquathermische verwarmings-/koelingssystemen (AQE) door energiegemeenschappen in Noord-West Europa, door de ontwikkeling van een bestuurlijk en technisch model, en gerichte activiteiten voor training en capaciteitsopbouw.
1. Totale projectbegroting: € 6,4 miljoen
2. EU-financiering: € 3,8 miljoen

Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermische energie

Aquathermische energie technologieën (AQE) maken het mogelijk om warmte of koude te onttrekken aan oppervlaktewater uit rivieren, kanalen en meren - en deze vervolgens via warmtepompen op te wekken om lokale of stadsverwarmingsnetwerken te ondersteunen. Hoewel AQE-technologie bestaat, zijn er verschillende belemmeringen voor een wijdverspreide toepassing: onduidelijkheid en gebrek aan wet- en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt uit verschillende waterbronnen; en het gebrek aan reproduceerbare, schaalbare implementatiemodellen.

Lerend netwerk voor energiegemeenschappen

Voor het bereiken van de energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, een door burgers geleide rechtvaardige overgang te versnellen en de veerkracht van de EU op energiegebied te vergroten, is een wijdverspreide aanpassing en toepassing van meerdere energiebronnen nodig; AquaCom wil bewijzen dat AQE op een wijdverspreide, duurzame basis kan worden toegepast om aan deze behoefte te voldoen.

Verwachte resultaten

AquaCOM draagt bij aan het bereiken van de EU-beleidsdoelstellingen door energiegemeenschappen in 5 NWE-regio's te inspireren en in staat te stellen het potentieel van AQE te benutten om door de gemeenschap geleide AQE-projecten te implementeren. Om kennis en expertise te delen, wordt een AQE Community of Practice gevormd tussen gerichte transnationale belanghebbenden. Hierbij wordt kennis gedeeld door middel van een combinatie van ambitieuze acties die zijn ontworpen om technische en bestuurlijke ervaring en expertise te delen en over te dragen. Deze transnationale aanpak combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden: koploperlanden op het gebied van AQE zoals NL; IE en FR waar AQE nog steeds een niche vormt; en de expertise van BE, DE en IE in het opbouwen van capaciteit.

Dit project wordt financieel ondersteund door Interreg NWE

Home | Interreg NWE (nweurope.eu)

Ontdek hier onze nieuwbouwprojecten te koop aan 6%

Opgelet: voor een aantal projecten komen niet alle loten in aanmerking voor deze regelgeving.

Heb je hierover vragen? Neem gerust contact op met ons, dan zoeken we het samen uit.

Geen enkel 6 %-project missen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang als eerste alle info over nieuwe projecten.