Kuurne - Najaarsweg (Seizoenswijk)

Deze site van 6 hectaren werd ingericht als woonzone voor 102 woningen en 36 appartementen. Een fikse investering naar inrichting openbaar domein en aanleg wegenis in combinatie met nieuwbouwwoningen en -appartementen op de individuele en gemeenschappelijke percelen brengen de cohesie en de levendigheid tot stand. We zorgden voor een onderlinge afstemming: openheid, privacy en veiligheid met respect voor de omgeving, eigenheid, ruimte en rust.

Grote aandacht werd hier besteed aan de mobiliteit van de site en de omliggende woonwijken. Om de verkeersdruk van de reeds bestaande woonwijken tot een minimum te beperken, werd gezocht naar een alternatieve oplossing via de “wijkverzamelweg”. Een ruime dreef waar zowel de nieuwe bewoners van onze woonwijk als de omliggende bewoners grondig gebruik van kunnen maken om het verkeer in het drukke centrum te vermijden.

We werkten hier dus zoals steeds met een integrale aanpak, waarbij objectieven als verkeersveiligheid, betaalbaarheid en maximaal wooncomfort steeds hoog in het vaandel worden gedragen.

Groep Huyzentruyt geeft bovendien ook steeds een groen karakter aan haar projecten. Dit laat zich in dit project zien onder de vorm van de uitbreiding van een groene buffer tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe verkaveling Seizoenswijk. Wij legden hier namelijk twee centrale buffer- en blusvijvers aan.

Locatie projectgrond
Najaarsweg
Kuurne
Wenst u uw projectgrond te verkopen?

Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen?

Bent u eigenaar van een projectgrond of site die in aanmerking komt voor een (her)ontwikkeling en wenst u deze te valoriseren?
- Contacteer ons vrijblijvend voor advies en/of samenwerking -