Sleutel-op-de-deur bouwen is comfortabel bouwen

In 2015 werden bijna 60.000 bouwvergunningen uitgereikt aan de Belgen, en meer dan 80% van die Belgen vertrouwt de bouw van zijn woning toe aan een aannemer. Een deel van hen zoekt zelf de verschillende aannemers bij elkaar en coördineert ze doorheen het proces. Anderen kloppen aan bij een sleutel-op-de-deurfirma. De laatste groep kiest daarmee voor comfort, want een sleutel-op-de-deuraannemer verzorgt het bouwproces van A tot Z. Bovendien heb je een grote beslissingsvrijheid tijdens het bouwtraject.

Sleutel-op-de-deur bouwen wordt door heel wat bouwheren als minderwaardig beschouwd omdat ze nog met het foute idee leven dat sleutel-op-de-deurwoningen synoniem staan met cataloguswoningen. Niets is minder waar. Vandaag bieden sleutel-op-de-deuraannemers je de volledige vrijheid in het bouwen van je woning. Je kunt met een eigen architect aankloppen bij de aannemer, je er eentje laten voorstellen of een voltooide woning binnen een verkaveling kopen. Voor sommige mensen is het nu eenmaal eenvoudiger kiezen wanneer ze echt zien en beleven wat ze krijgen voor hun geld.

Ervaren vaklui

Sleutel-op-de-deur bouwen biedt dus dezelfde vrijheid als het werken met losse aannemers. Maar de formule biedt wel tal van voordelen. Zo hoef je zelf niet wakker te liggen van het selecteren van kwalitatieve vaklui. Sleutel-op-de-deurbedrijven werken samen met een vaste groep aannemers waarmee ze positieve ervaringen hebben. De aannemers zijn ook op elkaar ingespeeld en worden door de bouwfirma zo gecoördineerd dat de werken elkaar snel opvolgen. Dankzij die goede coördinatie blijft de bouwtermijn bijzonder kort.

Beschermd door Wet Breyne

Maar er is meer: de sleutel-op-de-deurfirma blijft 10 jaar aansprakelijk voor grote gebreken in de woning, zelfs wanneer die onzichtbaar zijn. Bovendien beschermt de Wet Breyne je tegen misbruiken door de aannemer. Deze woningbouwwet bepaalt onder meer dat de bouwtermijn en de totale kostprijs voor de woning vooraf gekend moeten zijn en in het contract moeten opgenomen worden. De wet is enkel van toepassing wanneer je een contract afsluit met één partij en voor wie aan volgende drie voorwaarden voldoet:

  • De woning is bestemd voor huisvesting of gemengd gebruik.
  • De verkoper, promotor of aannemer verbindt zich ertoe een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen.
  • De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw.

 Één aanspreekpunt

Maar sleutel-op-de-deurbedrijven gaan verder dan wat de wet hen oplegt. Ze zetten heel sterk in op service. Dat voel je als klant doorheen heel het bouwtraject. Zo krijg je vanaf het ondertekenen van het contract één vast aanspreekpunt: de projectleider. Hij of zij behartigt al jouw vragen en opmerkingen en zorgt dat ze bij de juiste mensen binnen de organisatie terecht komen. Tegelijkertijd zorgt de projectleider ervoor dat je perfect op de hoogte bent van wat er op de werf gebeurt.

Dat die aanpak werkt, bewijzen de talrijke referenties die sleutel-op-de-deurbedrijven kunnen voorleggen. Die voorbeelden zijn meteen ook een mooi vertrekpunt bij de start van het bouwproject om inspiratie op te doen. Bij een sleutel-op-de-deuraannemer kun je vaak ook terecht in kijkwoningen of een toonzaal om je te inspireren en te informeren. Kortom, je wordt doorheen heel het proces vakkundig begeleid om tot het beoogde doel te komen: een woning waar je met volle goesting en voldoening kunt wonen.

Sleutel-op-de-deur bouwen