October 20, 2017, 11:05 am

S-peil lost gebreken van K-peil op in vernieuwde EPB-wetgeving

Vanaf 1 januari 2018 komen er opnieuw enkele wijzigingen in de EPB-regelgeving. De opvallendste is de invoering van een nieuwe parameter voor woningen, het S-peil. Dat zou de tekortkomingen van het vertrouwde K-peil en de netto-energiebehoefte moeten oplossen. Wij leggen het S-peil onder de loep en leggen uit waarom deze vernieuwing nodig was.

De vernieuwde EPB-regelgeving die bij de start van het nieuwe jaar zal ingaan voorziet opnieuw een verstrenging van het maximaal toegelaten E-peil naar E40. Het is de logische volgende stap in de geleidelijke evolutie naar de eis voor BEN (bijna-energieneutrale) woningen. Daarnaast wordt het bestaande K-peil vervangen door het S-peil of het schilpeil.

Wat is het S-peil?

Het S-peil is een maat voor de energetische prestatie van de schil van een woning en komt in de plaats van het K-peil en de netto-energiebehoefte. Het is meer dan alleen een isolatie-peil want, naast de gebruikte isolatiematerialen, hebben ook de vormefficiëntie, de graad van luchtdichtheid, de oriëntatie en zonwering een invloed op het resultaat. Het schilpeil houdt dus rekening met transmissieverliezen, infiltratieverliezen en zonnewinsten. Factoren zoals interne warmtewinsten en hygiënische ventilatieverliezen (verplicht ventilatiesysteem, tijdelijk openen van ramen) worden niet in rekening gebracht.

De nieuwe vormefficiëntie wordt bepaald door het totale verliesoppervlak (= de schil) van de woning te vergelijken met een bol met hetzelfde volume. Bovendien wordt de muur naar een aangrenzende verwarmde ruimte als een verliesoppervlak beschouwd. Daardoor behandelt het S-peil alle gebouwen gelijk en worden kleine woningen niet benadeeld.

Waarom moet het K-peil vervangen worden?

Het oude K-peil is een maat voor de globale warmte-isolatie van een gebouw. Het gebruik van het K-peil zorgt echter voor enkele problemen:

De troeven van het S-peil

Het S-peil maakt komaf met de gebreken van het K-peil:

Aan welk S-peil moet je voldoen?

Hoewel de aangepaste EPB-regelgeving met het nieuwe S-peil al vanaf 1 januari in voege zal treden, is het precieze cijfer waaraan woningen moet voldoen, nog niet gekend. Als we ons baseren op de oorspronkelijke conceptnota zou de grenswaarde in 2018 op S31 liggen. In 2020 zou het S-peil dan nog verlaagd worden tot S28.

Hoe het S-peil van je woning verbeteren?

Voor huiseigenaars, bouwheren en architecten is het belangrijk om te weten hoe ze het schilpeil van een woning kunnen verbeteren. Hieronder alvast enkele suggesties:

Heb je nog vragen over de nieuwe EPB wetgeving of het S-peil? Contacteer ons!

Woningen, appartementen en bouwgronden te koop Algemeen contactformulier