Wat is de kostprijs van bouwgrond?

De kostprijs van bouwgrond is een eerste factor waarmee je rekening dient te houden als je jouw droomwoning concreet wilt (laten) bouwen. De kostprijs varieert van gemeente tot gemeente en kan je in detail napluizen op de website van de FOD Economie. In dit artikel geven we je een indicatie van de kostprijs voor bouwgrond per regio. Verder zetten we enkele andere aandachtspunten bij de keuze van bouwgrond op een rijtje.

Kostprijs van bouwgrond per regio

Welke factoren beïnvloeden de kostprijs van bouwgrond?

Waarom verschilt de kostprijs van bouwgrond nu zo sterk tussen gemeentes? Er zijn tal van factoren die een invloed hebben op de kostprijs van bouwgrond:

 • De oppervlakte
 • De ligging: platteland of stadscentrum
 • De nabijheid van invalswegen, openbare en commerciële diensten
 • De oriëntatie: mensen zijn nog altijd bereid meer te betalen voor een zuidgerichte tuin

Kostprijs van bouwgrond per regio

Louter gekeken naar de ligging is er al een groot prijsverschil tussen de drie Belgische regio’s. In 2014 noteerde de FOD Economie volgende gemiddelde prijzen:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 618,70 euro/m²
 • Vlaams Gewest: 179,01 euro/m²
 • Waals Gewest: 50,66 euro/m²

Voor ons land geeft dat een gemiddelde bouwgrondprijs van 117,14 euro/m².

Wanneer we dieper inzoomen op enkele van de voornaamste Vlaamse regio’s, zien we vooral aan de kuststreek en rond de steden Antwerpen en Gent sterke uitschieters. Enkele voorbeelden:

 • Bredene: 554 euro/m²
 • Middelkerke: 472 euro/m²
 • Knokke-Heist: 1.101 euro/m²
 • Antwerpen: 335 euro/m²
 • Stabroek: 365 euro/m²
 • Gent: 276 euro/m²
 • Sint-Martens-Latem: 378 euro/m²

De benedengrenzen in de kostprijs van bouwgrond vinden we hoofdzakelijk in de grensstreek met Frankrijk, waar soms nog minder dan 100 euro/m² neergeteld moet worden.

Globaal genomen schommelt de prijs voor een m² bouwgrond tussen 125 en 200 euro/m². Concrete prijsinformatie voor de gemeente van jouw voorkeur vind je op de website van de FOD Economie.

Aandachtspunten voor de keuze van bouwgrond

Er komt echter meer kijken bij de selectie van een perceel bouwgrond dan enkel de kostprijs. Een goede bouwgrond schat je pas correct naar waarde wanneer je ook kijkt naar punten zoals:

 • De ligging
 • De buurt
 • De kwaliteit van de ondergrond
 • Bouwverplichtingen
 • Nutsvoorzieningen

De ligging van bouwgrond

Ligt de bouwgrond dichtbij voorzieningen die voor jou belangrijk zijn? Voor de ene is dat de supermarkt, voor een andere is dat de school en het sportcentrum of zelfs het werk. We maken minder graag grote afstanden van en naar het werk. Als dat voor jou van belang is, kies dan voor een regio met grote tewerkstellingskansen. Zie je niet op tegen afstanden, hoe zit het dan met de ontsluitingsmogelijkheden met de wagen of openbaar vervoer?

De buurt

Hoe zit het met de buurt waar het perceel gelegen is? Kijk daarbij niet alleen naar de naaste buren, maar ook naar de ruimere omgeving: blijft dat groene terrein achter het bouwperceel onbebouwd of kunnen er over enkele jaren hoge appartementsblokken verschijnen?

De kwaliteit van de bouwgrond

Probeer de achtergrond van het perceel te achterhalen om eventuele verontreiniging uit te sluiten. Een eerste piste is het bodemattest van OVAM dat de verkoper je moet voorleggen. Maar pols ook in de buurt of er vroeger een gebouw op het perceel stond of dat het altijd onbebouwd was. Bij vroegere bebouwing kunnen er nog restanten in de ondergrond aanwezig zijn.

De draagkracht van de ondergrond is ook interessant om te kennen voor de aankoop. Een weinig draagkrachtige ondergrond vraagt om dure funderingsoplossingen. Het is raadzaam een sondering uit te laten voeren om inzicht te krijgen op de draagkracht. Laat tijdens dit onderzoek ook de grondwaterstand meten. Zo kan je inschatten of een droogzuiging nodig is tijdens de bouwwerken. Dit is ook een factor die invloed heeft op de bouwkost.

Bouwverplichtingen

Op sommige bouwgronden rust een bouwverplichting. Je moet er dan binnen een bepaalde periode na de aankoop jouw hoofdverblijf gevestigd hebben. Controleer verder of de bouwgrond vrij is van een recht van opstal, erfdienstbaarheden of pacht. Je kunt je tegen dergelijke bezwarende omstandigheden indekken door opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst op te nemen.

Loop ook eens langs de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente om de bouwvoorschriften op te vragen. Ga vervolgens na of die voorschriften wel verzoenbaar zijn met de bouwplannen die je voor ogen hebt.

Nutsvoorzieningen

Het lijkt vanzelfsprekend dat nutsvoorzieningen voor de deur aanwezig zijn, maar dat is nog lang niet overal het geval. Vraag daarom na welke voorzieningen in de straat aanwezig zijn en welke niet. Zit er in het lijstje met ontbrekende voorzieningen één bij die voor jou belangrijk is, doe dan tijdig een aanvraag. Een overzicht van courante nutsvoorzieningen:

 • Aardgas
 • Water
 • Elektriciteit 
 • Internet en telefonie
 • Tv-aansluiting
 • Riolering

In een voorgaand blogbericht gaven we reeds aan dat er een verschil is tussen de prijs en de reële kost van een bouwgrond. Bekijk ook dit bericht om je grondig te informeren bij je aankoop van bouwgrond.

Kost bouwgrond