Kies je bouwgrond doordacht

Een bouwgrond zoeken en kiezen is een samenspel van emotionele, financiële en rationale factoren. Hoeveel te beter je die rationale aspecten of de kwaliteit van het perceel inschat, des te beter je afstand kunt nemen van de emotionele facetten en de vraagprijs naar waarde kunt schatten. Staar je overigens ook niet blind op de oriëntatie.

Koop ik die bouwgrond of niet? Met behulp van deze checklist kun je een bouwgrond beter naar waarde schatten.

De perceeleigenschappen

 • Hoe is het reliëf van het perceel? Niveauverschillen of een helling kunnen extra kosten met zich mee brengen voor een aanvulling of afgraving.
 • Ongebruikelijke verzakkingen of ophogingen kunnen wijzen op problemen in de ondergrond. Probeer daar inzicht in te krijgen. Eventueel door een gesprek met de buren.
 • Wat zie je als je op het perceel staat en rondkijkt? Is dit het beeld dat je wil hebben vanuit je woning?
 • En andersom: als de buren naar jouw perceel kijken, wat kunnen ze wel of niet zien?
 • Probeer ook zicht te krijgen op eventuele bodemverontreiniging. Het bodemattest van OVAM is een eerste indicatie.

De omgeving

 • De nabijheid van winkels, scholen, openbaar vervoer of toegang tot een autosnelweg in de buurt van het perceel verhogen het comfort, maar ook de prijs.
 • De aanwezigheid van geluidshinder door verkeer of vliegtuigen of andere vormen van hinder omwille van industrie, landbouw of sportactiviteiten hebben een omgekeerde invloed op de prijs.
 • Stel je de vraag of je je thuis kunt voelen in de buurt. Maak die beslissing niet alleen op basis van wat je ziet en hoort als je op het perceel staat, maar maak ook een praatje met enkele buren. Zo kun je de troeven van de buurt nog beter inschatten.

De voorschriften

 • Het allerbelangrijkste om te weten is of je op het perceel mag bouwen en vervolgens of je er ook jouw droomwoning kunt bouwen. Probeer hier zicht op te krijgen door een stedenbouwkundig attest aan te vragen.
 • Je haalt ook al veel informatie uit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP en de stedenbouwkundige voorschriften die op het perceel gelden. Die laatste vertellen je wat over de bouwdiepte, de nokhoogte, de toegestane volumes … Al die informatie kun je opvragen op de dienst ruimtelijke ordening.
 • Als je toch op de dienst bent, informeer dan meteen naar plannen van de stad of andere overheden in de buurt.
 • Tot slot is het raadzaam te vragen naar eventuele bezwarende omstandigheden zoals een erfdienstbaarheid of recht van opstal.

Bodemonderzoek

Ben je overtuigd van de kwaliteiten van het perceel, laat dan een bodemonderzoek naar draagkracht uitvoeren. Zo krijg je zicht op eventuele meerkosten voor de fundering. Het onderzoek is geen verloren kost als je het perceel koopt. De architect of bouwfirma zal het sowieso laten uitvoeren.

Invloed van de oriëntatie

Staar je ook niet blind op de oriëntatie van het perceel. Bij heel wat mensen leeft nog de misvatting dat de tuin zuidelijk georiënteerd moet zijn. Het is veel belangrijker dat het perceel toelaat een woning te bouwen die open is naar het zuiden en eerder gesloten naar het noorden. Zo profiteer je in de winter van passieve zonnewarmte en houd je de warmte maximaal binnen. Het is dus belangrijk dat de zon niet geblokkeerd wordt door obstakels zoals hoge bebouwing.

Vind een bouwgrond op jouw maat

Groep Huyzentruyt heeft heel wat bouwgronden in portefeuille. Ongetwijfeld voldoet er één aan jouw wensen. Ontdek ze nu!

Bouwgrond doordacht kiezen