December 9, 2015, 8:47 am

Kies energiezuinig, ga voor nieuwbouw

Wie op lange termijn denkt over zijn investering in vastgoed, die kiest voor nieuwbouw. Een nieuwbouwproject valt op het eerste gezicht duurder uit dan een bestaande woning kopen. Maar wie ook de energiekosten mee in rekening neemt, die wint na verloop van tijd.

Een bestaande woning kopen is 20 tot 25% goedkoper dan een nieuwe woning met een vergelijkbare oppervlakte bouwen. Wil je die woning renoveren, dan kom je sowieso duurder uit dan een nieuwbouw. Maar wanneer je ook de gebruikskost – en dan vooral de kosten voor de energiefactuur – mee in rekening neemt, dan blijft een nieuwbouwwoning op lange termijn de meest prijsgunstige oplossing.

Een gezin dat een woning bouwt volgens de huidige energienormen, kan volgens berekeningen van de Vlaamse Confederatie Bouw 45.000 euro besparen ten opzichte van een woning die 10 jaar geleden werd gebouwd. Maken we de vergelijking met een woning die begin jaren ’70 (voor de eerste isolatiewetgeving) werd gebouwd, dan overtreft die besparing vlot de 100.000 euro.

Garanties

De essentie zit in het feit dat nieuwbouwwoningen uiterst energiezuinig zijn omwille van:

De investering in die oplossingen maken de woning weliswaar duurder. Maar die meerkost biedt garanties: enerzijds op lage energiefacturen en anderzijds op een hoge vastgoedwaarde. De lagere energiefactuur kan bovendien een sterk argument zijn in de onderhandelingen met de bank. Het geld dat je minder moet uitgeven aan de gas- en elektriciteitsrekening kun je immers gebruiken om een hogere maandlast voor de hypothecaire lening af te dragen.

Premie

Wie ervoor kiest een pak beter te doen dan de huidige normen (E-peil 60), kan aanspraak maken op een premie van de netbeheerder. Bovendien geeft de Vlaamse overheid een korting op de onroerende voorheffing wanneer het E-peil gelijk of lager is dan E40. Wanneer je daarbij in rekening neemt dat vanaf 2021 het E-peil verplicht op E30 komt te liggen, doe je er best aan vandaag al te streven naar een woning met een E-peil dat fors lager ligt dan het maximale E60 dat de huidige regelgeving oplegt. Dan win je drie keer: in je energiefactuur, in je bouwkost en in je vastgoedwaarde. Graag geven we je nog meer informatie over bouwen in Vlaanderen mee.

Woningen, appartementen en bouwgronden te koop Algemeen contactformulier