Investeer vandaag in een woning die klaar is voor de toekomst

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om het energieverbruik van nieuwe woningen stelselmatig terug te dringen. Het doel is om in 2021 enkel nog woningen te bouwen met een E-peil 30. Op 1 januari 2016 zetten we een nieuwe stap in die richting met een verstrenging van de eisen naar E50. Goed nieuws, de woningen van Groep Huyzentruyt voldoen vandaag al nagenoeg allemaal aan deze verplichting.

Dankzij de vooruitstrevende basisuitvoering van onze nieuwbouwprojecten, zetten onze woningen al een sterk E-peil neer. We kiezen daarbij voor:

  • een doorgedreven isolatie (K40)
  • ventilatiesysteem C (natuurlijke aanvoer met mechanische, vraag gestuurde afvoer) of ventilatiesysteem D (volledig mechanisch)
  • een condenserende gasketel voor de verwarming en productie van sanitair warm water
  • een fotovoltaïsche zonnepaneel installatie van 1,5kWp.

Die uitgekiende aanpak volstaat om aan de huidige E-peil is van E60 te voldoen. Sterker nog, het merendeel van onze MODUS-woningen en projectwoningen – zelfs met inpandige garage - scoort op deze manier zelfs een E-peil dat lager ligt dan 50. Dat betekent dus dat ze ook al aan de eisen vanaf 1 januari 2016 voldoen.

MODUS-woningen of projectwoningen die omwille van hun oriëntatie niet aan de E50-eis voldoen, rusten we standaard uit met zonwerende beglazing. Indien nodig breiden we – in overleg met de EPB-verslaggever - ook de fotovoltaïsche installatie uit naar een hoger vermogen of houden we rekening met de effectieve luchtdichtheid van de woning. Dat betekent dat we een luchtdichtheidsmeting uitvoeren. Met deze maatregelen houden we de meerkosten voor het behalen van het E50-peil beperkt. Dat is ook gunstig voor uw budget.

Bouwen op maat

Wanneer u kiest voor een woning die volledig volgens uw wensen is ontworpen, dan is het behalen van de energie-eisen ook afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. De vorm van de woning, de compactheid, beglazingsgraad enzovoort spelen immers een rol in het energieverbruik. Groep Huyzentruyt behoedt u hier voor dure maatregelen om aan de energie-eisen te voldoen door te zoeken naar de meest kostenefficiënte oplossingen op maat van uw woning.

Toekomst