Uw bestaande hypotheek herfinancieren

De rente op onze spaarrekeningen zakt maand na maand naar ongeziene dieptes. Dat slechte nieuws heeft ook een positief gevolg voor wie nog een hypothecaire lening heeft lopen. De rente op deze woonleningen liggen immers ook historisch laag. Maakt dat feit het interessant om uw lopende hypotheek te herfinancieren? Ja, op voorwaarde dat …

Is het zinvol uw hypothecaire lening te herfinancieren? De vraag is snel gesteld, het antwoord iets minder snel gegeven. Alles is afhankelijk van het feit of de lagere rentevoet opweegt tegen de nadelen van het herbeleggen van uw krediet. Wanneer u herbelegt, dient u immers herplaatsingkosten te betalen. Dat pakket wordt als volgt opgebouwd:

  • Wederbeleggingsvergoeding
  • Schrappingskosten
  • Nieuwe dossierkosten
  • Expertisekost
  • Aktekosten

Wederbeleggingsvergoeding

Dit is de boete die u betaalt voor de vervroegde terugbetaling van uw lening. Doorgaans bedraagt de wederbeleggingsvergoeding 3 maanden intrest op het bedrag.

Schrappingskosten

U dient kosten te betalen om uw bestaande hypothecaire inschrijving te laten schrappen bij het hypotheekkantoor. Ter indicatie: Wanneer de oorspronkelijke inschrijving 100.000 euro bedroeg, betaalt u een schrappingskost van 525,33 euro.

Nieuwe dossierkosten

Om de nieuwe hypotheeklening af te sluiten dient u dossierkosten te betalen aan de bank. In de praktijk zien we bij de meeste grootbanken een kost van 220 euro.

Expertisekost

De nieuwe bank waar u wil ontlenen wil natuurlijk de waarde van het onroerend goed kennen waarop ze de hypothecaire lening toestaat. Ze zal daarvoor een expert aanstellen om de woning te schatten. Zo’n schatting kost enkele honderden euro’s.

Aktekosten

De hoogste kostprijs vormen de aktekosten om de nieuwe lening bij akte te laten verlijden voor de notaris. De kostprijs is afhankelijk van het te lenen bedrag. Uw notaris kan u hier meer informatie over geven.

Vergelijk appelen met appelen

Wanneer u al deze kosten optelt bij het nog openstaande bedrag op uw huidige lening, heeft u een zicht op het te ontlenen bedrag. Om nu in te kunnen schatten of herbeleggen loont, dient u de maandlast voor de nieuwe lening te vergelijken met die van de oude lening. Let op, u vergelijkt enkel appelen met appelen wanneer u de restlooptijd voor de nieuwe lening gelijk houdt met die van de lopende lening. Na de vergelijkingsoefening kunt u de looptijd nog aanpassen.
Hetzelfde geldt voor de formule (variabel, vast).
Bij de nieuwe lening staat het u vanzelfsprekend vrij om bijkomend te lenen, bijvoorbeeld voor renovatiewerken aan uw woning.

Herfinancieren bij uw eigen bank

Heel anders is het wanneer u bij uw eigen bank nieuwe afspraken over de rentevoet kunt maken. In die situatie vallen heel wat van deze kosten weg. Uw bank zal u alleen de wederbeleggingsvergoeding en in sommige gevallen de dossierkosten aanrekenen. Een commercieel denkende bank laat die dossierkosten zelfs al eens achterwege. Ook wanneer u herbelegt bij uw eigen bank heeft u de mogelijkheid om een deel van het afbetaalde bedrag opnieuw op te nemen. Dat bedrag moet u dan wel besteden voor werken aan de woning.

Hypotheek herfinancieren