Het nieuwe investeren: koop een kot

De vastgoedmarkt is in volle beweging. Naast appartementen en woningen is de lijst met investeringsmogelijkheden de afgelopen jaren gevoelig uitgebreid. Eén van de interessante nieuwkomers zijn studentenkamers. Ze vragen een relatief lage investering, maar bieden een hoog rendement.

De markt van de studentenhuisvesting beweegt momenteel heel sterk. Vroeger was het verhuren van een kot vooral een particuliere aangelegenheid of namen de universiteiten en hogescholen die rol zelf op zich. Maar met het nieuwe integratiedecreet uit 2013 moeten Vlaamse studentenkamers aan strengere eisen voldoen. Zo moet de kamer bijvoorbeeld minimaal 12m² groot zijn. Wanneer ze een kook-, douche- en toiletfunctie bevat wordt de kamer beschouwd als zelfstandige woning en moet ze minimaal 18m² groot zijn. Een belangrijk deel van de bestaande koten voldoet niet meer aan die eisen en dat leidt tot een grote vraag naar nieuwe studentenkamers. De lokale overheden zien die nieuwe initiatieven liefst gecentraliseerd in grote gehelen in de buurt van de scholencampussen. Die evoluties creëren mogelijkheden en de projectontwikkelaars spelen daar graag op in. Dat verklaart de opkomst van nieuwe studentenhuisvesting in alle grote studentensteden van Leuven over Antwerpen en Gent tot Kortrijk.

Hoge huurtarieven

De nieuwe ontwikkelingen zijn niet alleen gunstig voor de studenten. Ook voor investeerders bieden de studentenkamers mogelijkheden. De investeringskost voor een studentenkamer is lager dan voor een appartement. Bovendien geldt op de vastgoedmarkt de wetmatigheid: hoeveel te kleiner de oppervlakte, des te hoger de huurprijs per vierkante meter. Voor een studentenkamer van 18m² gelden huurtarieven van 400 à 450 euro per maand.

Mooi rendement

De wetmatigheid geldt ook voor de verkoop. Aan een bescheiden 1- of 2-slaapkamerappartement in de regio Kortrijk hangt een vierkante meterprijs tussen de 2.100 en 3.500 euro. Voor een studentenkamer gelden verkoopprijzen tussen de 3.500 en 5.000 euro/m². Maar op de totale oppervlakte bekeken, investeer je minder voor een studentenkamer dan voor het appartement. Bovendien kun je maandelijks op een hogere huurprijs per vierkante meter rekenen. In investeerderstaal uitgedrukt betekent dat een hoger rendement. Dat kan oplopen van 3 tot 5%, dat is heel wat meer dan wat je vandaag op een klassiek spaarboekje krijgt.

Actieve markt

Studentenkamers hebben nog een streepje voor op een appartement of woning. De eigenaarslast is veel kleiner. Bovendien is de verhuur veel actiever: ieder jaar heb je een nieuwe huurder in je studentenkamer(s). Dat betekent dat de kamer nooit volledig uitgeleefd zal zijn en dat de schade bij eventuele wanbetaling veel kleiner is dan bij een appartement of woning die je voor 10 jaar verhuurt.

Aandachtspunten

Gewonnen voor een studentenkamer? Op zoek dan maar. Wees in je zoektocht dan alert voor volgende aspecten:

  • De locatie: kies een kot in de buurt van openbaar vervoer en de universiteit of hogescholen
  • Een kot met een eigen sanitaire cel is een pluspunt
  • Toegang tot internet is vandaag onmisbaar

Investeer in Kortrijk

Een interessante regio om te investeren in studentenkamers is Kortrijk. De studentenpopulatie groeit er procentueel gezien heel snel. De stad kent ook een kwaliteitslabel toe aan de studentenhuisvesting, waardoor het aanbod gepromoot wordt en de studenten weten waar ze voor kiezen. Groep Huyzentruyt realiseert met Huyz K een kwalitatieve studentenhuisvesting met 33 kamers. Met een oppervlakte tussen 21 en 25m² zijn de kamers merkelijk groter dan de wettelijke minimumeis. Kortom, een unieke buitenkans.

Huyz-K slaapkamer