June 21, 2016, 7:09 am

Het ABC voor de mede-eigenaars

Wanneer u een instapklaar appartement koopt, wordt u mede-eigenaar van een groter geheel. In zo’n mede-eigendom heeft u bepaalde rechten en plichten. We zetten enkele van de belangrijkste begrippen voor u als mede-eigenaar op een rijtje.

Als appartementseigenaar bent u ook voor een deeltje eigenaar van de inkomhal, de tuin, het dak en de gevels van het appartementsgebouw. U bent met andere woorden mede-eigenaar of u heeft een mede-eigendom met een groep van anderen. Als kersvers mede-eigenaar krijgt u heel wat begrippen om de oren geslagen, we lichten ze voor u toe:

Algemene vergadering

De algemene vergadering is een jaarlijks overlegmoment van de vereniging van mede-eigenaars. Tijdens deze vergadering nemen ze de nodige beslissingen over het beheer van hun appartementscomplex. Dat gaat van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen of eventuele herstellingen tot het aanstellen of verlengen van het mandaat van de syndicus.

Basisakte

De basisakte is de authentieke akte. Ze beschrijft het onroerend goed en preciseert welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privatief.

Gemene delen

De gemene of gemeenschappelijke delen zijn alle delen in het gebouw die door alle mede-eigenaars gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan de inkomhal, de tuin, de ondergrondse parking, maar ook het dak of de gevels.

Mede-eigendom

Mede-eigendom wil zeggen dat u samen met anderen eigenaar bent van een (onroerend) goed.

Privatieve delen

De appartementen zijn de strikte eigendom van elke eigenaar. De andere mede-eigenaars hebben hierin geen zeggenschap. Vandaar dat we ze als de privatieve delen omschrijven.

Reglement van mede-eigendom

Om goed samen te leven, zijn er spelregels nodig. Die regels voor het appartement staan beschreven in het reglement van mede-eigendom. Dit is ook een authentieke akte die de rechten en plichten van de mede-eigenaars beschrijft. Ook de benoeming van de syndicus, de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering staan in deze werkingsregels beschreven.

Statuten

De statuten van het appartement is eigenlijk niet meer of minder dan de verzameling van de basisakte en het reglement van mede-eigendom.

Syndicus

Wordt ook wel syndic of beheerder genoemd. Deze persoon beheert de gemeenschappelijke delen in naam van de mede-eigenaars. De rol van syndicus kan ingevuld worden door een mede-bewoner of door een professional. De syndic dient wel verkozen te worden tijdens de algemene vergadering.

Vereniging van mede-eigenaars

Als mede-eigenaars bent u verenigd in de zogenaamde Vereniging van mede-eigenaars. Het is niet mogelijk één of meerdere eigenaars uit te sluiten van deze vereniging. Ze is verantwoordelijk voor alle beslissingen met betrekking tot het beheer van de mede-eigendom. Die beslissingen worden genomen op de algemene vergadering. Het is dan aan de syndicus om deze beslissingen uit te voeren.

Nu u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als mede-eigenaar, bent u helemaal klaar om zelf uw intrek te nemen in één van onze instapklare appartementen. Bekijk hier al onze nieuwbouwappartementen en laat u overtuigen!

Woningen, appartementen en bouwgronden te koop Algemeen contactformulier