Gezocht: investeerders voor huurwoningen

Investeren in huurwoningen wordt dé nieuwe opportuniteit voor investeerders. Uit de resultaten van het Groot Woononderzoek 2013 blijkt immers dat er een grote nood is aan kwalitatieve huurwoningen. Aangezien de overheden zelf niet de budgettaire ruimte hebben om een eigen huurbeleid te voeren, liggen hier kansen voor de private markt.

Het Groot Woononderzoek toont aan dat de kwaliteit van de huurwoningen van een belabberd niveau is. Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt vertonen allerlei gebreken - zoals condensatie en vochtproblemen – waardoor ze de norm niet halen. De vraag naar kwalitatieve huurwoningen bij de grote groep huurders is dus groter dan het aanbod. Vele malen zelfs. En dat zal er de komende tijd niet op veranderen. Uit de jaarlijkse eigenaars- en huurdersstatistieken blijkt dat almaar meer gezinnen zich geen eigen woning meer kunnen permitteren. Daardoor zijn ze aangewezen op de private huurmarkt. Die evolutie gaat in een snel tempo: in 2005 had nog 75% van de gezinnen een eigen woning. 10 jaar later anno 2015 is dat nog 70,5%. Met de hervorming van de woonbonus, het almaar meer wegvallen van fiscale stimuli en de intrestvoeten op hypothecaire kredieten die opnieuw in stijgende lijn zitten, zal de groep die naar de huurmarkt trekt alleen maar groeien.

Kwalitatieve nieuwbouw

De lage kwaliteit van de private huurwoningen enerzijds en de groeiende groep aan kandidaat-huurders anderzijds vergroten de potentiële markt voor kwalitatieve huurwoningen. De meest zekere en gemakkelijke weg naar een kwalitatieve huurwoning is een nieuwbouw. Het bestaande gebouwenbestand in ons land is te sterk verouderd. Ter illustratie: 30% dateert van voor 1940. Deze woningen blijven niet alleen verstoken van het gangbare comfort, maar zijn ook allerminst energiezuinig. Zelfs met een grondige renovatie is het moeilijk en bovendien duur om de woningen binnen de eisen van de Vlaamse wooncode te brengen.

Kansen voor investeerders

Die vaststellingen creëren enorme kansen voor investeerders. De grote vraag naar een kwalitatief aanbod op de huurmarkt en het groeiende aandeel van de bevolking dat zich tot de huurmarkt moet wenden biedt zekerheden voor de return op de investering in een nieuwbouwwoning. De groeiende vraag zal ook de huurprijzen in stijgende lijn duwen. Kortom, voor wie een aantrekkelijke investering zoekt als antwoord op het povere rendement op de spaarrekening, kan de huurmarkt een veilig alternatief zijn. Rendementen van 3,5 tot 4% zijn realistisch en de vooruitzichten zijn gunstig. Een eerste positieve noot is alvast het feit dat CD&V niet langer vasthoudt aan een indexsprong voor de huurindex. Maar binnen de overheid leeft ook het besef dat ze moet inzetten op een klimaat dat investeren in de verhuurmarkt aanmoedigt.

Nieuwbouw