December 9, 2015, 8:52 am

Doordacht streven naar een kostenoptimale woning

Kostenoptimaal bouwen is één van de thema’s van Batibouw 2015. Kostenoptimaal bouwen is het zoeken naar een evenwicht tussen het beschikbare budget enerzijds en het invullen van de wettelijke verplichtingen en je persoonlijke wensen anderzijds. Groep Huyzentruyt zoekt voortdurend naar een kostenoptimaal evenwicht. Zo stellen we met het beschikbare budget een woning samen die maximaal aan de wensen van de opdrachtgever beantwoordt. Tegelijkertijd streven we naar beheersbare woonkosten.

Doordacht inzetten op energiezuinigheid garandeert je een comfortabel binnenklimaat: na de ingebruikname van de woning, maar ook nog over 30 jaar. Kiezen voor een flexibele woning biedt de zekerheid dat je op je oude dag ook nog in je vertrouwde omgeving kunt blijven. En wellicht wel het allerbelangrijkst: je woning – en dus je geïnvesteerde kapitaal – behoudt zijn waarde. Kostenoptimaal bouwen is voor een deel dus ook op lange termijn denken. Je neemt daarbij niet alleen in overweging wat het hier en nu kost om de woning te bouwen, maar bekijkt ook welke invloed de keuzes in de loop van de tijd hebben op:

Groep Huyzentruyt woonprojecten

Groep Huyzentruyt brengt deze aspecten in al zijn projecten in balans om zo kostenoptimaal te bouwen voor zijn klanten. Jan Lavens – lid van ons expertencenter - licht toe hoe we dit aanpakken. “We stemmen in eerste instantie het energieniveau van onze woningen af op de eisen die gelden in het gewest waar we bouwen. Zo hebben we een basisuitvoering uitgewerkt waarin de isolatie van de buitenschil, de verwarming, het ventilatiesysteem, de luchtdichtheid en het gebruik van hernieuwbare energie zo op elkaar zijn afgestemd om op een economische manier aan de eisen te voldoen. Wanneer de opdrachtgever strengere eisen stelt en hiervoor het nodige budget veil heeft, werken we een voorstel op maat uit. Wanneer deze visie op grote schaal uitgezet wordt, leidt dit tot een nog grotere kostenoptimalisatie. In onze projecten zoeken we daarom naar repetitie in de uitvoering. Samen met de jaarovereenkomsten met de leveranciers van materialen, de installateurs en aannemers leidt dit tot gunstige kostprijzen.”

Woningen, appartementen en bouwgronden te koop Algemeen contactformulier