January 13, 2017, 12:28 pm

Bouwplannen in 2017? Controleer de nieuwe EPB-eisen!

Als je bouw- of ingrijpende verbouwingsplannen hebt, moet je voldoen aan de EPB-eisen zoals beschreven in de energieprestatieregelgeving. Dat betekent dat je woning of bedrijfspand aan bepaalde energetische waarden moet voldoen. Zo moet het E-peil en K-peil van je bouw- of renovatieproject, waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, onder bepaalde waarden blijven.

Deze waarden zijn verschillend voor Vlaanderen en Wallonië. Voor Wallonië is het maximaal toegestane E-peil vanaf 1 januari 2017 verstrengd. Ook in Vlaanderen is er sinds de start van het nieuwe jaar een wijziging in de EPB-regelgeving, maar dan voornamelijk voor de niet residentiële gebouwen.

Energieprestatieregelgeving – EPB

De term EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op de totale energieprestatie van je woning of bedrijfsgebouw en op de kwaliteit van het binnenklimaat. Er zijn heel wat factoren die hierbij een rol spelen: isolatie, verwarmingssystemen, zonnepanelen, luchtdichtheid, ventilatie, …

De EPB-eisen leggen bepaalde energetische waarden vast waaraan gebouwen moeten voldoen. De EPB-regelgeving is een gevolg van een Europese maatregel om het energieverbruik in heel Europa te beperken. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals overeengekomen in het Kyoto-protocol.

E-peil en K-peil

Het E-peil is een waarde voor de totale energieprestatie van een woning en haar vaste installaties. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil wordt bepaald door de thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Ook de vaste installaties voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting hebben invloed op het E-peil. De Waalse tegenhanger van het E-peil is het niveau EW.

Het K-peil is een maat voor de globale warmte-isolatie van het volledige gebouw. Ook in Wallonië gebruikt men het niveau K als waarde voor de thermische isolatie.

In Wallonië spreekt men in het kader van de EPB-regelgeving ook nog over het primair jaarlijks energieverbruik (ESPEC), terwijl Vlaanderen spreekt over de netto-energiebehoefte.

De manier waarop de EPB-waarden in Vlaanderen en Wallonië worden berekend, wijken een beetje van elkaar af, maar zijn toch min of meer vergelijkbaar.

De EPB-eisen in Vlaanderen en Wallonië (PEB)

Vanaf 1 januari 2017 zijn de PEB-eisen (Performance Energétique des Bâtiments) in Wallonië verstrengd. Elk gebouw waarvan het bouwaanvraagdossier na deze datum is opgesteld, moet nu aan de volgende eisen voldoen:

De waarde voor de totale energieprestatie (EW) is daarmee gevoelig strenger geworden t.o.v. vorig jaar, van EW80 naar EW65. Ook het primair jaarlijks energieverbruik (ESPEC) is aangepast, van 130 kWh/m2an naar 115 kWh/m2an. De thermische isolatie waarde blijft op hetzelfde niveau K35.

De EPB-eisen voor woningen in Vlaanderen blijven ongewijzigd tegenover vorig jaar:

Zelfs na de verstrenging van het E-peil in Wallonië, blijft het E-peil in Vlaanderen nog steeds strenger. Anderzijds blijft de waarde voor de thermische isolatie in Wallonië strenger dan in Vlaanderen.

In Vlaanderen is er voor nieuwbouwwoningen wel nog een bijkomende verplichting om jaarlijks minstens 15 kWh/m2 energie te halen uit een hernieuwbare bron ter plaatse (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, …), tenzij het berekende E-peil, zonder de toepassing van hernieuwbare energie, reeds 10% beter scoort dan de eis (max. E45).

De EPB-eisen voor niet-residentiële gebouwen (kantoren, scholen en ASB) werden vanaf 1 januari 2017 uitgebreid. Kantoren en scholen worden samengevoegd met de andere specifieke bestemmingen (ASB) tot één groep “niet residentiële gebouwen”. Het E-peil van het gebouw wordt bepaald met specifieke E-peil eisen per functie die in het gebouw aanwezig zijn.

Voor een volledig overzicht van de EPB-eisen voor Vlaanderen, verwijzen wij graag naar: http://www.energiesparen.be.

Voor een volledig overzicht van de PEB-eisen voor Wallonië, kan je terecht op: http://energie.wallonie.be.

EPB-eisen worden steeds strenger

De EPB-eisen gaan de komende jaren nog strenger worden. Dat betekent dat nieuwe gebouwen steeds energiezuiniger zullen worden. Het goede nieuws is dat ook de energiefacturen zullen dalen. Investeren in energiezuinige maatregelen, zoals HR++ glas, is op lange termijn altijd voordelig. Je kan dus beter vandaag al kiezen voor een woning die klaar is voor de toekomst.

De Europese Unie bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna EnergieNeutraal (BEN) moeten zijn. Zo’n BEN-woning heeft in Vlaanderen momenteel een E-peil van E30 of lager en een K-peil van K40 of lager. Wallonië heeft het BEN niveau voor 2021 op dit moment nog niet bepaald.

Evolutie E-peil Vlaanderen

In onderstaande tabel zie je hoe de EPB-eis voor het E-peil de komende jaren zal evolueren in Vlaanderen.

Woningen, appartementen en bouwgronden te koop Algemeen contactformulier